Outsourcing IT


Czy wiesz, że ponad 90% organizacji gospodarczych wykorzystuje w swej działalności Outsourcing w przynajmniej jednej dziedzinie, z czego 58% Klientów stawia na pierwszym miejscu Outsourcing IT (informatyczny), w którym doskonale sprawdza się MIKROSERWIS?

Około 70% dyrektorów ds. IT jest przekonanych o krytycznym znaczeniu technologii informatycznych dla innowacji biznesowych, a tylko 25% uważa, iż zespół informatyków, obecnych w firmie, prawidłowo pełni funkcję motoru wspomnianych innowacji.

Bez wątpienia, Outsourcing Informatyczny stanowi doskonałe narzędzie wykorzystywane w procesie budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. Można śmiało stwierdzić, iż rozwiązania informatyczne tworzą nieodzowne wsparcie, bez którego przedsiębiorstwom trudno prawidłowo funkcjonować w dzisiejszym, turbulentnym otoczeniu gospodarczym. To rodzi ciągłe zmiany w zapotrzebowaniu w zakresie zarówno znajomości technologii informatycznych, jak i specjalistów z tej branży.

Outsourcing IT dostarcza wielu możliwości w obrębie budowania strategii firmy, obejmując swym zasięgiem zarówno strukturę kosztów i ryzyko biznesowe, a także w obszarze potencjalnych korzyści dla organizacji. Ponadto pozwala kierownictwu skupić się na innych równie ważnych aspektach dla działalności firmy.

Dzięki umowie na Outsourcing Informatyczny z firmą MIKROSERWIS, możecie Państwo skoncentrować swoją uwagę na prawidłowym funkcjonowaniu własnego przedsiębiorstwa. Nasze działania profilaktyczne oraz ogólne przejęcie opieki nad infrastrukturą informatyczną zapewnią Państwu sprawne zarządzanie firmą oraz ciągły dostęp do danych.

W ramach Outsourcing`u IT realizujemy szeroki zakres usług związanych z infrastrukturą IT Klienta

W szczególności w ramach kompleksowej obsługi IT Klienta wykonujemy:

 • wsparcie informatyczne użytkownika końcowego (pomoc zdalna oraz w lokalizcji Klienta) - Service Desk
 • obsługa stacji roboczych i urządzeń biurowych
 • obsługa oprogramowania użytkowego
 • konserwacje sprzętowe oraz systemów operacyjnych
 • administrację sieciami LAN/WAN
 • administrację infrastrukturą serwerową (w szczególności serwery Microsoft)
 • administrację systemami bazodanowymi
 • administrację systemami Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL
 • monitoring infrastruktury IT
 • realizację polityki IT Security - bezpieczeństwo IT
 • zarządzanie procesami IT, zgodnie z dobrymi praktykami biblioteki ITIL

Łatwy dostęp do nowoczesnych technologii, oszczędność czasu, redukcja kosztów – to tylko kilka korzyści, które otrzymujemy już na starcie. A co dokładnie możemy zyskać w zakresie Outsourcingu usług informatycznych? Do zalet powierzania zadań z zakresu IT, firmie zewnętrznej można zaliczyć:

 • Dostęp do cennej wiedzy – korzystając z Outsourcingu przekazujemy część struktury firmy grupie specjalistów, którzy zazwyczaj posiadają dużo większe doświadczenie, umiejętności oraz wiedzę, niż pracownicy naszej firmy
 • Oszczędność – Outsourcing informatyczny pozwala na znaczną redukcję kosztów, które firma ponosi w przypadku zatrudnienia pracowników. Tutaj natomiast nie ma potrzeby wynajmowania dodatkowej powierzchni biurowej, płacenia wynagrodzenia wraz z zabezpieczeniem socjalnym, emerytalnym i chorobowym. Firma nie poniesie również kosztów utrzymania stanowiska pracy, urlopu czy zwolnienia pracownika oraz zwiększenia jego kwalifikacji poprzez delegowanie na kosztowne szkolenia IT
 • Efektywność – wykorzystanie czasu pracy jest efektywniejsze, ponieważ w ramach Outsourcingu IT specjalista pracuje tylko wtedy, gdy jest coś do zrobienia. Nie są liczone nadgodziny i korzystamy z takiego zakresu usług jaki jest potrzebny w danym momencie
 • Brak ograniczeń – Klient może korzystać z wielu technologii i współpracuje nie z jednym pracownikiem a całym zespołem specjalistów, gdzie koszty zatrudnienia rozkładają się na kilka firm, którymi zespół ten się opiekuje
 • Bezpieczeństwo – z jednej strony nie musimy podejmować ryzyka związanego z biznesowymi inwestycjami, firma świadcząca usługi Outsourcingu zrobi to za nas. Natomiast z drugiej strony mamy pewność, że wrażliwe dane osobowe nie zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 • Stabilność - nie uzależniamy się od pracownika, który ma dostęp do poufnych danych i którego nieobecność w pracy może przynieść szkody firmie. Opieka nad powierzonym majątkiem oraz funkcjami organizacyjnymi firmy jest nieprzerwanie świadczona przez firmę Outsourcingową
 • Gwarancja – podpisując umowę Outsourcingową dostajemy gwarancję wysokiej jakości usług. Firma będzie czuwać nad legalnością i niezawodnością oprogramowania oraz nad bezpieczeństwem danych jej powierzonych
 • Szybkość – dobra firma Outsourcingowa może szybko zacząć realizację każdego nowego projektu. Powinna dysponować dostatecznymi mocami przerobowymi, by móc jak najszybciej rozpocząć i zakończyć dany projekt bez potrzeby dodatkowego oddelegowywania czy szkolenia pracowników
 • Konkurencyjność – przekazanie opieki nad środowiskiem IT zewnętrznej firmie pozwala koncentrować zasoby strategiczne na celach firmy i daje jednocześnie dostęp do nowoczesnych technologii. Obie firmy dzięki wzajemnej współpracy współtworzą przewagę konkurencyjną
 • Wydajność – firma może skoncentrować całą energię na tym co robi najlepiej, na swojej specjalizacji, na tym co tworzy największą wartość dla jej klientów. Nie musi skupiać się na tworzeniu kompetencji w obszarze pełniącym funkcję pomocniczą w firmie. Outsourcing pozwala lepiej wykorzystać posiadane zasoby w zakresie świadczonych usług bez długich przestojów a z użyciem nowych technologi
 • Potencjał – firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw często nie mogą sobie pozwolić na etatowe zatrudnienie specjalisty z branży IT. Mogą jednak wykorzystać w pełni swój potencjał współpracując z firmą outsourcingową i miedzy innymi do nich skierowane jest to rozwiązanie

W ramach przygotowania do kompleksowej obsługi IT, wykonujemy szereg audytów IT

Korzystając z naszej kompleksowej obsługi zyskujecie Państwo pewność, że poszczególne zadania rozwiązują ludzie (inżynierowie), którzy są najlepsi w tej dziedzinie.

Dowiedz się więcej, umów się z nami na spotkanie: koszalin@mikroserwis.pl lub tel. 94 34 66 999.