Audyty informatyczne


W ramach przygotowania do kompleksowej obsługi IT oraz również jako samoddzielne usługi (możliwość wyboru jednego z audytów do wykonania), wykonujemy szereg audytów:

1. Analiza zasobów IT (AZIT) – wykonywana bezpłatnie, celem zbadania infrastruktury informatycznej Klienta, a także pomocy w określeniu faktycznych potrzeb rozwojowych i problemów związanych z zasobami IT. Po tym etapie zostaje przygotowana koncepcja, zawierająca pomysły na rozwiązanie problemów oraz realizowanie potrzeb IT, łącznie z orientacyjną kalkulacją cenową na Outsourcing IT

2. Inwentaryzacja zasobów IT (IZIT) – zbieramy szczegółowe informacje o sprzęcie komputerowym i zainstalowanym oprogramowaniu (wykorzystując również informacje uzyskane na podstawie AZIT). Produktem finalnym IZIT jest pełna dokumentacja zawierająca szczegółowy spis zasobów oraz sugestie związane z optymalizacją infrastruktury informatycznej

3. Audyt legalności oprogramowania (ALO) – audyt oprogramowania ma na celu weryfikację zakupionych produktów z programami użytkowanymi przy zastosowaniu metodologi i procedur zalecanych przez Business Software Alliance (BSA).Produktem finalnym jest dokumentacja zawierająca spis posiadanych licencji oraz wykaz braków lub nadmiarów licencji z sugestiami uporządkowania stanu legalności (oferując płatne i/lub bezpłatne oprogramowanie), a także wzory dokumentów chroniących klienta (np. regulamin użytkowania oprogramowania)

4. Polityka bezpieczeństwa informatycznego (PBI) – korzystając z informacji uzyskanych z AZIT, IZIT oraz ALO, na bazie własnych badań w zakresie bezpieczeństwa IT (w tym bezpieczeństwo wymagane przepisami prawa) oraz testów penetracyjnych infrastruktury IT, tworzymy dokumentację zawierającą opis wszystkich zagrożeń, propozycję przeciwdziałania zagrożeniom, procedury postępowania w przypadku ataku i/lub awarii (z elementami BCM)

5. Badanie potrzeb informatycznych (BPI) – badanie systemu zarządzania informacją (wymiana informacji pomiędzy pracownikami, działami oraz pomiędzy naszym klientem a jego klientami) oraz dokładna ocena informacji, jakimi posługują się managerowie przy podejmowaniu decyzji (skąd mają te informacje - łatwość ich otrzymywania, przeglądania, analizowania)

6. Strategia informatyzacji (SI) – propozycja (na podstawie wszystkich powyższych punktów) kierunku rozwoju ICT u klienta z nastawieniem na:
- minimalizację kosztów, dzięki szybkiemu dostępowi do łatwo analizowalnych raportów, umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji
- maksymalizację przychodów, dzięki usprawnieniu przepływu informacji
- zwiększanie płynności finansowej, dzięki bieżącej informacji o należnościach i zobowiązaniach

Dowiedz się więcej, umów się z nami na spotkanie: koszalin@mikroserwis.pl lub tel. 94 34 66 999.