ARB - Business Intelligence


Rozwiązania klasy Business Intelligence, jakim jest ARB, to w najprostszym rozumieniu systemy informatyczne zaprojektowane w taki sposób, by ułatwić użytkownikowi - najczęściej są to w firmie kontrolerzy, menadżerowie średniego szczebla, zarząd czy właściciele - pracę z ogromną ilością danych spływających z różnych gałęzi funkcjonowania firmy, by na ich podstawie móc wyciągać trafne wnioski oraz podejmować szybkie decyzje.


ARB wspomaga decyzje biznesowe.

System ARB jest rozwiązaniem klasy Business Intelligence skierowanym dla przedsiębiorstw bez ograniczenia co do branży czy wielkości.

Dlaczego powstało ARB? Rynek systemów wspomagania decyzji zdominowany jest przez systemy transakcyjne (finanse-księgowość, magazyny, kadry płace, sprzedaż), które nie nadają się do wspomagania decyzji na szczeblu strategicznym. Funkcjonalności te stanowią ponad 70 procent wdrożeń na rynku (badania IDC Polska). Brakuje natomiast systemów analitycznych dostępnych dla MSP. Systemy klasy Business Intelligence są rzadko wdrażane ze względu na koszty. Aplikacje te stanowią na ogół uzupełnienie dużych zintegrowanych systemów klasy ERP. Rozwiązanie ARB może być wdrażane odrębnie od istniejącej infrastruktury IT i zasilane danymi z systemów sprzedaży, magazynowych, produkcyjnych i innych.


Wdrożenie ARB

System ARB jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta. Dzięki temu użytkownik korzysta z analiz i raportów dokładnie dostosowanych do specyfiki swojej działalności i źródeł danych.


Korzyści procesowe i operacyjne z wdrożenia systemu BI

Korzyści biznesowe Korzyści operacyjne
wspieranie procesu podejmowania decyzji współdzielenie wiedzy między użytkownikami
wsparcie dla procesu sprawdzania zgodności z wymogami regulatorów zewnętrznych minimalizacja obciążenia systemów źródłowych (transakcyjnych)
wspieranie zarządzania finansami możliwość analiz wielowymiarowych
wspieranie zarządzania finansami rozszerzalność zakresu zastosowań
wsparcie serwisów obsługujących klientów scentralizowane zarządzanie
zwiększenie dochodowości spójne źródło danych

System ARB został wyróżniony certyfikatem innowacyjności.


» Odwiedź naszą stronę dedykowaną rozwiązaniu ARB «


Dowiedz się więcej, zamów bezpłatną prezentację: zapytaj@businesssoftware.pl lub tel. 500 123 531.